ISTANBUL WORLD FREESTYLE WRESTLING CHAMPIONSHIP 2011

    DLAGNEV Tervel Ivaylov (USA)  VS  TAYMAZOV Artur (UZB)   120KG    

 
 

 

 

 
 
 

 Copyrights 2011 WrestlingArena.info