WORLD FREESTYLE WRESTLING CHAMPIONSHIP 2009

MUTALIMOV Marid (KAZ)  VS   TESMYNETSKI Vasyl (UKR)  120KG    

 

 

 

2009 WrestlingArena.info